تعزیه و مجالس ختم در ارومیه

تعزیه و مجالس ختم در ارومیه

تعزیه و مجالس ختم در ارومیه

سابق چون محل ، بزرگ نبود و مردم از حال همدیگر خبر داشتند و به این جهت اعلامیه و غیره معمول نبود . مردم محله های اطراف و اقوام جمع شده ، مرده را بدوش گرفته ، و با مراسم سهل و ساده با آئین مسلمانی دفن می نمودند ، و مجلس ختم سه روز طول می کشید ، و در این مدت هر کس به قدر وسع خود نهار و شام می داد.

در ارومیه مجلس ختم به شام غریبان ، روز سوم ، هفته و چهلم و سالگرد خلاصه می شود. و نیز در اولین عید بعد از فوت هرکس (قره بایرام یا عید سیاه) و همچنین اولین نوروز (عید سال) باید به دیدار عزا رفت . در مجلس ختم صاحب عزا در جلوی در مسجد یا خانه ی خود سر پا ایستاده ، و کسانی که برای عرض تسلیت به مجلس آنها می آیند ، بعد از قرائت حمد و سوره برای احترام به روح در گذشته ، با پا بلند شده ، و تسلیت برای بازماندگان عرض می کنند. این آداب و رسوم با رسومات شهرهای دیگر در این مقوله مختصر فرق داشته و خاص شهرستان ارومیه است.

 

 

 

 

Taziyeh and ending parties in Urmia,تعزیه در ارومیه,مجلس ختم در ارومیه,قره بایرام ,عید سیاه,مجالس ختم ارومیه,

مطلب پیشنهادی

آیین سو اوستو

آیین سو اوستو آداب رسوم و بازیهای محلی ارومیه آیین سو اوستو از آداب صبح …

دیدگاهتان را بنویسید