بازی اوچ یاستیخ

بازی اوچ یاستیخ

نام بازی: اوچ یاستیخ | سه پشتک

اندازه زمین:۳۰ متر مربع ، تعداد زیاد ، میدان بزرگ است

نام شهرستانی که بازی در آن مرسوم است: شوط

تعداد بازیکنان:حداقل ۶ نفر در دو تیم سه نفری

وسایل لازم: وسیله خاصی وجود ندارد

هدف بازی:ورزیدگی عضلات بدن و تقویت بنیه

شرح نحوه اجرای بازی:

افراد تیمها سه نفر ، سه نفر به میل خود تشکیل می شوند و سه نفر اول به صورت داوطلب یا به قید قرعه طوری می ایستندکه دو نفر پشتشان به هم باشد و در حالتی که ایستاده نشیمنگاهشان را به هم میچسبانند و کف دستها را به زانو می گذارند و تا این حد خم می شوند و نفر سوم سرش را میان رانهای دو نفر قبلی می گذارد و تا حدود ۹۰ درجه خم می شود و ساعد و بازوانش را دور ران دو نفر دیگر حلقه می کند ، این سه نفر به این ترتیب که ایستاده اند ، سه نفر تیم دیگر پشت سر هم شروع به غلت زدن از پشت این افراد می کنند یعنی هر فرد دو کف دستش را روی لگن کسیکه سرش میان ران دو نفر دیگر است می گذارد و سپس بدن خود را روی دستها بالا می کشد و غلت می زند بطوریکه پشتش روی پشت دو نفر دیگر قرار گیرد و سپس روی دو پا به سمت جلو می افتد و وقتی  هر سه نفر پریدند خود را در جلو همانطور که گفته شد آرایش تیم می گیرند و تیم خوابیده شروع به بازی می کند و بازی ادامه می یابد.

 

 

 

 

 

 

 

بازی اوچ یاستیخ,سه پشتک, اوچ یاستیخ,بازی سه پشتک,بازیهای محلی شوط,بازیهای بومی شوط,شهرستان شوط,شوط,آذربایجان غربی,

مطلب پیشنهادی

قاردوشاب

قاردوشاب آداب رسوم و بازیهای محلی ارومیه قاردوشاب  بچه که بودیم مثل همه جا در …

دیدگاهتان را بنویسید