جشن ورزن (خشک کردن انگور)

جشن ورزن (خشک کردن انگور)

جشن ورزن (خشک کردن انگور)

وَرَزَن عبارت است از محوطه ای صاف و باز که باید اطراف آن درخت کاشته نشده و آفتاب گیر باشد ، و وسعت آن محل بستگی دارد به وسعت باغ . این محل را جهت تابش آفتاب رو به جنوب می سازند، بدین ترتیب سطحی با شیب تند بدست می آید که به همه ی نقاط آن آفتاب می تابد . قبل از پهن کردن انگور سطح خارجی  وَرَزَن را کاه گلی مالی می کنند ، که انگورها با خاک آلوده نشوند.

این جشن بزرگ در اواخر تابستان که در آن موقع تمام دخترها ، پسرها و مردان و زنان با لباس های الوان هر کدام سبدی به دست گرفته و به انگور چیدن مشغول می شوند ، و ماحصل یک سال تلاش خود را می چینند. و سبدها را بعد از پر شدن به لبه ی وَرَزَن حمل می کنند، و یک نفر متخصص این کار با سلیقه ی مخصوص خوشه های انگور را پهلوی می چینند ، تا وَرَزَن پر شود. مدت زمان ده تا بیست روز ، انگور در وَرَزَن تبدیل به کشمش می شود .

این جشن چنان با شور و حال خاصی ، برپا می شود که لذت آن تا بهار ، در کام باغداران باقی می ماند . و از فروش کشمش بدست آمده یکسال امرار معاش می کنند . و از محصولاتی که زکات به آن تعلق پیدا می کند و باعث پرباری محصول می گردد.

 

 

 

 

جشن ورزن,خشک کردن انگور,انگور,وَرَزَن,جشن وَرَزَن,جشن خشک کردن انگور,جشن خشک کردن انگور ارومیه,مراسم خشک کردن انگور ارومیه,انگور ارومیه,مراسم های ارومیه,مراسم ارومیه,

مطلب پیشنهادی

آیین سو اوستو

آیین سو اوستو آداب رسوم و بازیهای محلی ارومیه آیین سو اوستو از آداب صبح …

دیدگاهتان را بنویسید