بازی شعبه شعبه

بازی شعبه شعبه

نام بازی: شعبه شعبه

اندازه زمین: نامحدود

نام شهرستانی که بازی در آن مرسوم است: ارومیه

تعداد بازیکنان:به هر اندازه (۵ و ۶ نفر)

وسایل لازم: یک درخت یا دیوار

هدف بازی:سرگرمی و دقت

شرح نحوه اجرای بازی:

در این بازی ابتدا یکی از بازیکنان به قید قرعه انتخاب می شود و پس از تعیین محل مشخصی مانند یک تیر برق یا یک تنه درخت به عنوان شعبه بازی بدینصورت شروع می شود که فرد انتخاب شده چشمان خود را بسته و به محل تعیین شده تکیه می دهد و طبق قرار قبلی مثلا تا ۲۰ یا بیتر می شمار و سپس با گفتن جمله ((دالدا قالان ، قابخداقالان قورد اولسون)) یعنی کسی که عقبتر یا جلوتر باشد گرگ است. چشمهای خود را باز کرده و بدنبال افراد میگردد . اگر موفق به دیدن محل دقیق و شناسائی هر کدام از آنها بشود با ذکر نام فرد و گفتن محل مخفی شده سعی میکند تا زودتر از او دستش را به شعبه بزند .آن نفر بازنده شده و جای خود را باید با نفر قبلی در شعبه عوض کند . و بازی با این ترتیب ادامه می یابد.

منبع : بازیهای بومی و محلی آذربایجانغربی

 

 

 

 

شعبه بازی,بازیهای ارومیه,بازیهای محلی ارومیه,بازیهای بومی آذربایجان غربی,بازی شعبه شعبه ارومیه,نحوه بازی شعبه شعبه,بازیهای محلی آذربایجان غربی,بازیهای محلی ارومیه,

 

مطلب پیشنهادی

آیین سو اوستو

آیین سو اوستو آداب رسوم و بازیهای محلی ارومیه آیین سو اوستو از آداب صبح …

دیدگاهتان را بنویسید