آیین سو اوستو

آیین سو اوستو

آیین سو اوستو

از آداب صبح روز چهارشنبه آخر سال می توان به آیین سو اوستو یا گذشتن از روی آب اشاره کرد که بر اساس یک سنت دیرینه در این رسم مردم و بویژه جوانها صبح زود برای پریدن یا عبور از روی آب به کنار نهرها می‌روند و از روی آب جاری می‌گذرند.

اما مهمترین و بی‌شک اصلی ترین فلسفه این آیین تحکیم دوستی، مودت، دیدار دوستان و آشنایان و هم صحبتی با آنها در این روز و جشن بزرگ بوده است، زیرا برای اجرای این آیین و پریدن از روی آب جاهایی انتخاب می‌شد که عرض نهر کمتر باشد، بنابراین در چنین محلهایی ازدحام و کثرت جمعیت بی ‌سابقه می ‌شد.

در این آئین زنان و دختران کوزه آب را پر می‌کردند و به نشان عافیت و روشنی به خانه می‌بردند. جارو کردن و قیچی کردن آب هم یکی دیگر از کارهایی است که در این آئین انجام می‌شوند.
به این آیین زیبا و بسیار تماشایی “ناو اوستو” یا “نو باشینا” گئتمه‌ک هم گفته‌ می‌شود.

مطلب پیشنهادی

قاردوشاب

قاردوشاب آداب رسوم و بازیهای محلی ارومیه قاردوشاب  بچه که بودیم مثل همه جا در …

دیدگاهتان را بنویسید