ایل میلان

ایل میلان

ایل میلان

عشایر و طوایف ایل میلان در سرزمین وسیع و پربرکتی از کناره ی رود زنگمار ماکو تا دهستان قطور در بخش مرکزی شهرستان خوی به سر می برند.

عشایر ایل میلان بر این باورند که مردی به نام ((میل)) یا ((میلی)) این ایل را تشکیل داده است. از این رو نام ایل را ((میلان)) نامیده اند.

جمعیت این ایل در سال ۱۳۴۲ ش دارای ۲۰۳۰ خوانوار بود(کمیسیون ملی یونسکو در ایران، جلد ۱ ، ۱۳۴۲، ۱۱۹).

ایل میلان از تعدادی طایفه، هر طایفهاز تعدادی باو یا تیره، هر تیره از تعدادی زومه = اوه(او به) و هر زومه از تعدادی مال یا خانوار تشکیل می گردد. بنابراین نظام سنتی ایلی (سازمان ایلی) از بزرگترین واحد تا کوچکترین آن به شرح زیر است:

ایل–>طایفه–>باو–>تیره–>زومه–>اوه(او به)–>مال(خانوار)

ایل میلان به دو قسمت میلان و خلکانی تقسیم می شود:

میلان

میلان دارای پنج طایفه به شرح زیر است:

 • طایفه شیخ کانلو
 • طایفه دودکانلو
 • طایفه ی ممکانلو
 • طایفه ی مندوله کانلو
 • طایفه …..

خلکانی

خلکانی دارای هفت طایفه به شرح طیز است:

 • دلایی
 • کچلانلو
 • امویی
 • طایفه قورودویی
 • مرویی
 • طایفه گلی کانلو
 • طایفه خوزویی

 

 

خلکانی,میلان,جلالی,طایفه جلالی,دلایی,کچلانلو,امویی,طایفه قورودویی,مرویی,طایفه گلی کانلو,طایفه خوزویی,طایفه شیخ کانلو,طایفه دودکانلو,طایفه ی ممکانلو,طایفه ی مندوله کانلو,

دیدگاهتان را بنویسید