بازی قالادان سالدی(پایین انداختن از قلعه)

بازی قالادان سالدی(پایین انداختن از قلعه)

بازی قالادان سالدی(پایین انداختن از قلعه)

نام بازی: قالادان سالدی

اندازه زمین: محوطه ای حدود ۱۰ در ۱۰ متر

نام شهرستانی که بازی در آن مرسوم است: ارومیه

تعداد بازیکنان:۶ تا ۱۰ نفر

وسایل لازم: یک بلندی در درون محوطه

هدف بازی:تقویت پایداری و مقاومت

شرح نحوه اجرای بازی:

ابتدا یکی از بازیکنان به قید قرعه بعنوان نگهبان قلعه تعیین می شود و در بالای بلندی (باصطلاح قلعه) داخل محوطه قرار می گیرد . سپس با اعلام شروع بازی بقیه افراد که در درون محوطه هستند بطرف نگهبان مستقر در بالای بلندی حمله ور شده و هرکدام سعی می کنند تا او را بطرف پایین هل داده و خود جای او را بگیرند . و نفر نگهبان نیز سعی می کند با هل دادن آنها به طرف پایین در قلعه باقی بماند.

لازم به ذکر است که تعداد نگهبان بجای یک نفر می تواند دو یا سه نفر هم باشد که به صورت تیمی از قلعه محافظت کنند.

 

 

 

بازی قالادان سالدی,پایین انداختن از قلعه,قالادان سالدی,بازی قالادان سالدی ارومیه,بازیهای محلی ارومیه,بازیهای بومی ارومیه,

مطلب پیشنهادی

آیین سو اوستو

آیین سو اوستو آداب رسوم و بازیهای محلی ارومیه آیین سو اوستو از آداب صبح …

دیدگاهتان را بنویسید