مراسم پشم شویی

مراسم پشم شویی

مراسم پشم شویی

این مراسم به نوعی با جشن های تولیدات کشاورزان ، دامداران ارتباط دارد.

بدین صورت که اهالی دست اندرکار تولید ،در کنار رودخانه و یا آب روان تجمع کرده ، و با خواندن اشعار ، یاد هاو نغمه ها، پشم مصرفی خانواده خود را شستشو می دهند. تا پشم های شسته شده ، را به مصارف خانگی و تهیه صنایع دستی آماده کنند، و مجددا در همان موقع از سالهای دیگر همگان در همان محلها ، تجمع کرده ، به شستشوی پشم می پردازند. این مراسم با جا جشنهای تولید ، واقع در جنوب آلمان و اسپانیا قابل مقایسه است و در متون تاریخی دوران هخامنشی ، بعنوان جشن های تولید از آن یاد شده است.

مطلب پیشنهادی

آیین سو اوستو

آیین سو اوستو آداب رسوم و بازیهای محلی ارومیه آیین سو اوستو از آداب صبح …

دیدگاهتان را بنویسید