مراسم جهازبران

مراسم جهازبران

مراسم جهازبران

روز قبل از عروسی از خانه ی عروس تعدادی خوانچه که برای بردن جهاز لازم بود ، تعیین می شد . فرش و رختخواب در مفرشها و لباس دوخته و ندوخته در یخدان ها با یخدان پوش و مسینه آلات از قبیل دیگ و مجموعه و بادیه و سایر ظروف مسی و اثاثیه از قبیل بلور آلات ، متکا و پشتیهای زری و ترمه و تزئینات در و دیوار مانند پرده و طاقچه پوش ، سماور و اسباب چای و ظروف چینی و خلاصه یک دستگاه اسباب زندگی در خوانچه هایی که کف آنها را پارچه سفید انداخته و مقداری نقل در آن پاشیده اند ، می گذاشتند ، براه افتاده به خانه ی داماد می آمدند. ناحیه ای که در خانه داماد متعلق به عروس بود ، فرش و لوازم زندگی را پهن کرده و حجله عروس را می آراستند.

گاهی تعداد خوانچه ها و قیمتی بودن اثاثیه مورد تحسین تماشاچی ها قرار می گرفت ، و تماشاچیان خانم ها بودند که بعد از مراجعت از این تماشا ، با یک حافظه ی عجیبی تمام جزئیات جهاز را برای آنها که ندیده بودند بیان می کردند. که تجربه و تمرینی هم برای جهازگیری دختر های دم بخت تحصیل کرده باشند را به یادگار می بردند.

مطلب پیشنهادی

آیین سو اوستو

آیین سو اوستو آداب رسوم و بازیهای محلی ارومیه آیین سو اوستو از آداب صبح …

دیدگاهتان را بنویسید