جاذبه های طبیعی سایر شهرستانها

جاذبه های طبیعی سایر شهرستانها، جاذبه های طبیعی مهاباد، خوی، نقده، میاندوآب، چالدران، سلماس، تکاب، سردشت، اشنویه، و …

دهستان حسنلو

دهستان حسنلو

دهستان حسنلو دهستان  المهدی یکی از دهستانهای  شهر نقده می باشد. دهستان  حسنلو از دهستان های بخش محمدیار شهر نقده می باشد. نام مرکز این دهستان ، حسنلو می باشد.   ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان  حسنلو را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل نمیباشند میتوانید با مدیریت سایت …

ادامه نوشته »

دهستان  المهدی

دهستان  المهدی

دهستان  المهدی دهستان  المهدی یکی از دهستانهای  شهر نقده می باشد. دهستان  المهدی از دهستان های بخش محمدیار شهر نقده می باشد. نام مرکز این دهستان ، المهدی می باشد.   ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان  المهدی را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل نمیباشند میتوانید با مدیریت سایت …

ادامه نوشته »

دهستان  سلدوز

دهستان  سلدوز

دهستان  سلدوز دهستان  سلدوز یکی از دهستانهای  شهر نقده می باشد. دهستان سلدوز از دهستان های بخش مرکزی شهر نقده می باشد. نام مرکز این دهستان ، پیرآباد می باشد.   ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان سلدوز را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل نمیباشند میتوانید با مدیریت سایت تماس …

ادامه نوشته »

دهستان  بیگم قلعه

دهستان  بیگم قلعه

دهستان  بیگم قلعه دهستان  بیگم قلعه یکی از دهستانهای  شهر نقده می باشد. دهستان بیگم قلعه از دهستان های بخش مرکزی شهر نقده می باشد. نام مرکز این دهستان ، بیگم قلعه می باشد.   ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان بیگم قلعه را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل نمیباشند …

ادامه نوشته »

دهستان باروق

دهستان باروق

دهستان  باروق یکی از دهستانهای  شهر میاندوآب می باشد. دهستان باروق از دهستان های بخش باروق شهر میاندوآب می باشد. نام مرکز این دهستان ، باروق می باشد.   ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان باروق را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل نمیباشند میتوانید با مدیریت سایت تماس بگیرید و در …

ادامه نوشته »

دهستان  آجرلوی غربی 

دهستان  آجرلوی غربی 

دهستان  آجرلوی غربی  یکی از دهستانهای  شهر میاندوآب می باشد. دهستان آجرلوی غربی  از دهستان های بخش باروق شهر میاندوآب می باشد. نام مرکز این دهستان ، قرقچی می باشد.   ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان آجرلوی غربی را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل نمیباشند میتوانید با مدیریت سایت …

ادامه نوشته »

دهستان آجرلوی شرقی میاندوآب

دهستان آجرلوی شرقی میاندوآب

دهستان  آجرلوی شرقی  یکی از دهستانهای  شهر میاندوآب می باشد. دهستان آجرلوی شرقی از دهستان های بخش باروق شهر میاندوآب می باشد. نام مرکز این دهستان ، نختالو می باشد.   ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان آجرلوی شرقی را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل نمیباشند میتوانید با مدیریت سایت …

ادامه نوشته »

دهستان  مرحمت آباد میانی

دهستان  مرحمت آباد میانی

دهستان  مرحمت آباد میانی  یکی از دهستانهای  شهر میاندوآب می باشد. دهستان مرحمت آباد میانی از دهستان های بخش مرحمت آباد شهر میاندوآب می باشد. نام مرکز این دهستان ، فیروز آباد می باشد.   ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان مرحمت آباد میانی را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات …

ادامه نوشته »

دهستان  مرحمت آباد شمالی

دهستان  مرحمت آباد شمالی

دهستان  مرحمت آباد شمالی یکی از دهستانهای  شهر میاندوآب می باشد. دهستان مرحمت آباد شمالی از دهستان های بخش مرحمت آباد شهر میاندوآب می باشد. نام مرکز این دهستان ، چهار برج می باشد.   ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان مرحمت آباد شمالی را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات …

ادامه نوشته »

دهستان  مرحمت آباد

دهستان  مرحمت آباد

دهستان  مرحمت آباد یکی از دهستانهای  شهر میاندوآب می باشد. دهستان مرحمت آباد از دهستان های بخش مرکزی شهر میاندوآب می باشد. نام مرکز این دهستان ، گوگ تپه می باشد.   ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان مرحمت آباد را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل نمیباشند میتوانید با …

ادامه نوشته »

دهستان  زرینه رود شمالی

دهستان  زرینه رود شمالی

دهستان  زرینه رود شمالی یکی از دهستانهای  شهر میاندوآب می باشد. دهستان زرینه رود شمالی از دهستان های بخش مرکزی شهر میاندوآب می باشد. نام مرکز این دهستان ، شیبلوی سفلی می باشد.   ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان زرینه رود شمالی  را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات …

ادامه نوشته »

دهستان  زرینه رود

دهستان  زرینه رود

دهستان  زرینه رود یکی از دهستانهای  شهر میاندوآب می باشد. دهستان زرینه رود از دهستان های بخش مرکزی شهر میاندوآب می باشد. نام مرکز این دهستان ، بکتاش می باشد.   ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان زرینه رود را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل نمیباشند میتوانید با مدیریت …

ادامه نوشته »

دهستان مکریان شمالی

دهستان مکریان شمالی

دهستان مکریان شمالی یکی از دهستانهای  شهر میاندوآب می باشد. دهستان مکریان شمالی از دهستان های بخش مرکزی شهر میاندوآب می باشد. نام مرکز این دهستان ، حاج حسن می باشد.   ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان مکریان شمالی را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل نمیباشند میتوانید با …

ادامه نوشته »

دهستان چسمه سرا

دهستان چسمه سرا

دهستان چسمه سرا یکی از دهستانهای  شهر شوط  می باشد. دهستان چسمه سرا از دهستان های بخش قره قویون شهر شوط  می باشد. نام مرکز این دهستان ، مخورمی باشد.   ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان چسمه سرا را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل نمیباشند میتوانید با مدیریت سایت …

ادامه نوشته »

دهستان قره قویون جنوبی

دهستان قره قویون جنوبی

دهستان قره قویون جنوبی یکی از دهستانهای  شهر شوط  می باشد. دهستان قره قویون شمالی از دهستان های بخش قره قویون شهر شوط  می باشد. نام مرکز این دهستان ، مرگنلر می باشد.   ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان قره قویون جنوبی را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل نمیباشند میتوانید …

ادامه نوشته »