جاذبه های طبیعی سایر شهرستانها

جاذبه های طبیعی سایر شهرستانها، جاذبه های طبیعی مهاباد، خوی، نقده، میاندوآب، چالدران، سلماس، تکاب، سردشت، اشنویه، و …

دهستان آواجیق

دهستان آواجیق

  دهستان آواجیق دهستانی است از توابع بخش مرکزی شهرستان چالدران در استان آذربایجان غربی ایران. دهستان آواجیق یکی از دهستانهای  شهر چالدران می باشد. نام مرکز این دهستان ، کلیساکندی می باشد.   ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان آواجیق را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل نمیباشند میتوانید با مدیریت سایت تماس بگیرید …

بیشتر بخوانید »

دهستان چالدران جنوبی

دهستان چالدران جنوبی

دهستان چالدران جنوبی دهستان چالدران جنوبی یکی از دهستانهای  شهر چالدران می باشد. نام مرکز این دهستان ، روستای آب گرم می باشد. ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان چالدران جنوبی را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل نمیباشند میتوانید با مدیریت سایت تماس بگیرید و در …

بیشتر بخوانید »

دهستان چالدران شمالی

دهستان چالدران شمالی

دهستان چالدران شمالی دهستان چالدران شمالی دهستان چالدران شمالی یکی از دهستانهای  شهر چالدران می باشد. نام مرکز این دهستان ، زاویه می باشد.   ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی چالدران شمالی را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل نمیباشند میتوانید با مدیریت سایت تماس بگیرید و در …

بیشتر بخوانید »

دهستان منگور شرقی

دهستان منگور شرقی

دهستان منگور شرقی دهستان آختاچی غربی یکی از دهستانهای  شهر مهاباد می باشد. دهستان کانی از دهستان های بخش خلیفان شهر مهاباد می باشد. نام مرکز این دهستان ، کیتکه می باشد.   ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان منگور شرقی را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات …

بیشتر بخوانید »

دهستان کانی

دهستان کانی

دهستان کانی دهستان آختاچی غربی یکی از دهستانهای  شهر مهاباد می باشد. دهستان کانی از دهستان های بخش خلیفان شهر مهاباد می باشد. نام مرکز این دهستان ، کیتکه می باشد.   ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان آختاچی غربی را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل …

بیشتر بخوانید »

دهستان آختاچی غربی

دهستان آختاچی غربی

دهستان آختاچی غربی دهستان آختاچی غربی یکی از دهستانهای  شهر مهاباد می باشد. دهستان آختاچی غربی از دهستان های بخش مرکزی شهر مهاباد می باشد. نام مرکز این دهستان ، قره بلاغ می باشد.   ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان آختاچی غربی را معرفی میکنیم. در صورتی که …

بیشتر بخوانید »

دهستان مکریان شرقی

دهستان مکریان شرقی

دهستان مکریان شرقی دهستان  مکریان شرقی یکی از دهستانهای  شهر مهاباد می باشد. دهستان  مکریان شرقی از دهستان های بخش مرکزی شهر مهاباد می باشد. نام مرکز این دهستان ، گوگ تپه می باشد.   ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان  مکریان شرقی را معرفی میکنیم. در صورتی که …

بیشتر بخوانید »

دهستان مکریان غربی

دهستان مکریان غربی

دهستان مکریان غربی دهستان  مکریان غربی یکی از دهستانهای  شهر مهاباد می باشد. دهستان  مکریان غربی از دهستان های بخش مرکزی شهر مهاباد می باشد. نام مرکز این دهستان ، دریاژ می باشد.   ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان  مکریان غربی را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات …

بیشتر بخوانید »

دهستان حسنلو

دهستان حسنلو

دهستان حسنلو دهستان  المهدی یکی از دهستانهای  شهر نقده می باشد. دهستان  حسنلو از دهستان های بخش محمدیار شهر نقده می باشد. نام مرکز این دهستان ، حسنلو می باشد.   ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان  حسنلو را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل نمیباشند میتوانید با مدیریت سایت …

بیشتر بخوانید »

دهستان  المهدی

دهستان  المهدی

دهستان  المهدی دهستان  المهدی یکی از دهستانهای  شهر نقده می باشد. دهستان  المهدی از دهستان های بخش محمدیار شهر نقده می باشد. نام مرکز این دهستان ، المهدی می باشد.   ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان  المهدی را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل نمیباشند میتوانید با مدیریت سایت …

بیشتر بخوانید »

دهستان  سلدوز

دهستان  سلدوز

دهستان  سلدوز دهستان  سلدوز یکی از دهستانهای  شهر نقده می باشد. دهستان سلدوز از دهستان های بخش مرکزی شهر نقده می باشد. نام مرکز این دهستان ، پیرآباد می باشد.   ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان سلدوز را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل نمیباشند میتوانید با مدیریت سایت تماس …

بیشتر بخوانید »

دهستان  بیگم قلعه

دهستان  بیگم قلعه

دهستان  بیگم قلعه دهستان  بیگم قلعه یکی از دهستانهای  شهر نقده می باشد. دهستان بیگم قلعه از دهستان های بخش مرکزی شهر نقده می باشد. نام مرکز این دهستان ، بیگم قلعه می باشد.   ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان بیگم قلعه را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل نمیباشند …

بیشتر بخوانید »

دهستان باروق

دهستان باروق

دهستان  باروق یکی از دهستانهای  شهر میاندوآب می باشد. دهستان باروق از دهستان های بخش باروق شهر میاندوآب می باشد. نام مرکز این دهستان ، باروق می باشد.   ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان باروق را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل نمیباشند میتوانید با مدیریت سایت تماس بگیرید و در …

بیشتر بخوانید »

دهستان  آجرلوی غربی 

دهستان  آجرلوی غربی 

دهستان  آجرلوی غربی  یکی از دهستانهای  شهر میاندوآب می باشد. دهستان آجرلوی غربی  از دهستان های بخش باروق شهر میاندوآب می باشد. نام مرکز این دهستان ، قرقچی می باشد.   ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان آجرلوی غربی را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل نمیباشند میتوانید با مدیریت سایت …

بیشتر بخوانید »

دهستان آجرلوی شرقی میاندوآب

دهستان آجرلوی شرقی میاندوآب

دهستان  آجرلوی شرقی  یکی از دهستانهای  شهر میاندوآب می باشد. دهستان آجرلوی شرقی از دهستان های بخش باروق شهر میاندوآب می باشد. نام مرکز این دهستان ، نختالو می باشد.   ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان آجرلوی شرقی را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل نمیباشند میتوانید با مدیریت سایت …

بیشتر بخوانید »