جاذبه های طبیعی سایر شهرستانها

جاذبه های طبیعی سایر شهرستانها، جاذبه های طبیعی مهاباد، خوی، نقده، میاندوآب، چالدران، سلماس، تکاب، سردشت، اشنویه، و …

دهستان انصار

دهستان انصار

دهستان انصار یکی از دهستانهای  شهر تکاب  می باشد. دهستان انصار از دهستان های بخش مرکزی شهر تکاب  می باشد. نام مرکز این دهستان ، دورباش می باشد. ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان انصار را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل نمیباشند میتوانید با مدیریت سایت تماس بگیرید و …

ادامه نوشته »

دهستان کرفتو تکاب

دهستان کرفتو تکاب

دهستان کرفتو تکاب دهستان کرفتو  یکی از دهستانهای  شهر تکاب  می باشد. دهستان کرفتو از دهستان های بخش مرکزی شهر تکاب  می باشد. نام مرکز این دهستان ، قوجه می باشد. ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان کرفتو را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل نمیباشند میتوانید با مدیریت سایت …

ادامه نوشته »

دهستان افشار تکاب

dehestan afshar tekab

دهستان افشار تکاب دهستان افشار  یکی از دهستانهای  شهر تکاب  می باشد. دهستان افشار  از دهستان های بخش مرکزی شهر تکاب  می باشد. نام مرکز این دهستان ، اوغول بیگ می باشد. ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان افشار را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل نمیباشند …

ادامه نوشته »

دهستان لاهیجان غربی پیرانشهر

دهستان لاهیجان غربی پیرانشهر

دهستان لاهیجان غربی دهستان لاهیجان غربی یکی از دهستانهای  شهر پیرانشهر می باشد. دهستان لاهیجان غربی از دهستان های بخش لاجان شهر پیرانشهر می باشد. نام مرکز این دهستان ، سیلوه می باشد. ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان لاهیجان غربی را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات …

ادامه نوشته »

دهستان لاهیجان پیرانشهر

دهستان لاهیجان پیرانشهر

دهستان لاهیجان پیرانشهر دهستان لاهیجان یکی از دهستانهای  شهر پیرانشهر می باشد. دهستان لاهیجان از دهستان های بخش مرکزی شهر پیرانشهر می باشد. نام مرکز این دهستان ، دریکه می باشد. ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان لاهیجان را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل نمیباشند میتوانید …

ادامه نوشته »

دهستان پیران

دهستان پیران

دهستان پیران  دهستان پیران یکی از دهستانهای  شهر پیرانشهر می باشد. دهستان پیران از دهستان های بخش مرکزی شهر پیرانشهر می باشد. نام مرکز این دهستان ، چیانه می باشد. ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان پیران را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل نمیباشند میتوانید با …

ادامه نوشته »

دهستان گچلرات شرقی

دهستان گچلرات شرقی

دهستان گچلرات شرقی دهستان گچلرات شرقی یکی از دهستانهای  شهر پلدشت می باشد. دهستان گچلرات شرقی از دهستان های بخش ارس شهر پلدشت می باشد. نام مرکز این دهستان ، بیگ جان می باشد. ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان گچلرات شرقی پلدشت را معرفی میکنیم. در صورتی که …

ادامه نوشته »

دهستان گچلرات غربی

دهستان گچلرات غربی

دهستان گچلرات غربی دهستان گچلرات غربی یکی از دهستانهای  شهر پلدشت می باشد. دهستان گچلرات شرقی از دهستان های بخش ارس شهر پلدشت می باشد. نام مرکز این دهستان ، نازک علیا می باشد. ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان گچلرات غربی پلدشت را معرفی میکنیم. در صورتی که …

ادامه نوشته »

دهستان چایپاسار شرقی پلدشت

دهستان چایپاسار شرقی پلدشت

دهستان چایپاسار شرقی پلدشت دهستان چایپاسار شرقی  یکی از دهستانهای  شهر پلدشت می باشد. دهستان زنگبار از دهستان های بخش مرکزی شهر پلدشت می باشد. نام مرکز این دهستان ، عشق آباد می باشد. ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان چایپاسار شرقی پلدشت را معرفی میکنیم. در صورتی که …

ادامه نوشته »

دهستان زنگبار پلدشت

دهستان زنگبار پلدشت

دهستان زنگبار پلدشت دهستان زنگبار  یکی از دهستانهای  شهر پلدشت می باشد. دهستان زنگبار از دهستان های بخش مرکزی شهر پلدشت می باشد. نام مرکز این دهستان ، بهلول آباد می باشد. ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان زنگبار پلدشت را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل …

ادامه نوشته »

دهستان آختاچی محالی بوکان

دهستان آختاچی محالی بوکان

دهستان آختاچی محالی بوکان دهستان آختاچی محالی  یکی از دهستانهای  شهر بوکان می باشد. دهستان آختاچی محالی از دهستان های بخش سیمینه (شهر سیمینه) ، شهر بوکان می باشد. نام مرکز این دهستان ، سمینه می باشد. ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان آختاچی محالی بوکان را معرفی میکنیم. …

ادامه نوشته »

دهستان آختاچی شرقی بوکان

دهستان آختاچی شرقی بوکان

دهستان آختاچی شرقی بوکان دهستان آختاچی شرقی  یکی از دهستانهای  شهر بوکان می باشد. دهستان آختاچی از دهستان های بخش سیمینه (شهر سیمینه) ، شهر بوکان می باشد. نام مرکز این دهستان ، روستای داشبند می باشد. ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان آختاچی شرقی بوکان را معرفی میکنیم. در …

ادامه نوشته »

دهستان بهی دهبکردی بوکان

دهستان بهی دهبکردی بوکان

دهستان بهی دهبکردی بوکان دهستان بهی دهبکردی  یکی از دهستانهای  شهر بوکان می باشد. نام مرکز این دهستان ، روستای جوانمرد می باشد. ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان بهی دهبکردی بوکان را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل نمیباشند میتوانید با مدیریت سایت تماس بگیرید و …

ادامه نوشته »

دهستان فیض اله بیگی

دهستان فیض اله بیگی

دهستان فیض اله بیگی یکی از دهستانهای  شهر بوکان می باشد. نام مرکز این دهستان ، روستای یکشوه می باشد. ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان فیض اله بیگی را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل نمیباشند میتوانید با مدیریت سایت تماس بگیرید و در این زمینه …

ادامه نوشته »

دهستان آختاچی بوکان

دهستان آختاچی بوکان

دهستان آختاچی یکی از دهستانهای  شهر بوکان می باشد. ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان آختاچی را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل نمیباشند میتوانید با مدیریت سایت تماس بگیرید و در این زمینه ما را یاری نمایید. روستاهای  آختاچی بوکان: تازه قلعه خانقاه قره کند جمبوغه …

ادامه نوشته »