بازی تونادویدو نقده

بازی تونادویدو نقده

 

نام بازی: تونادویدو

اندازه زمین: به تعداد بازیکنان

نام شهرستانی که بازی در آن مرسوم است: نقده

تعداد بازیکنان:بتعداد دلخواه میانگین ۸

وسایل لازم: کمر به تعداد نصف بازیکنان

هدف بازی:تفریح ، مقاومت و قدرت بدنی

شرح نحوه اجرای بازی:

زمین بازی به صورتی است که اگر تعداد بازیکنان ۸ نفر باشد ۴ نفر در پشت خط (خطی که محوطه را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند) می ایستند و ۴ نفر بعدی هم که هر یک ، یک کمر بر دست دارند در آنطرف خط می ایستند برای شروع بازی نفراتی که کمر (شلاق) به دست دارند رو بسوی بازیکنان داخل زمین حرکت می کنند تا آنها را بزنند ، در این هنگام بازیکنان درون خط فقط می توانند با زدن ضربه پا به بدن آنها بطوری که پایشان از خط بیرون نرود . آنها را بازنده بکند یعنی هر ضربه پایی که به بدن هرکدام از بازیکنان بخورد در آن لحظه آن بازیکن از بازی خارج می شود و بازکنان دیگر با زدن ضربات مداوم بازی را ادامه می دهند تا زمانی که نفرات حمله کننده (زننده ضربه با کمر) همگی مورد اصابت ضربه پای تیم مقابل قرار گرفته و از بازی خارج شوند. سپس با تعویض جای تیمها دوباره بازی انجام می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonadvido,تونایدو,بازیهای بومی نقده,بازیهای محلی نقده,بازیهای نقده,بازیهای شهر نقده,بازی نقده,نقده

دیدگاهتان را بنویسید