بازی دستمال آتدی | بازی انداختن دستمال

بازی دستمال آتدی | بازی انداختن دستمال

نام بازی: دستمال آتدی (انداختن دستمال)

اندازه زمین:یک دایره به شعاع ۶ تا ۸ متر

نام شهرستانی که بازی در آن مرسوم است: چالدران

تعداد بازیکنان:۱۲ الی ۱۵ نفر

وسایل لازم: یک دستمال

هدف بازی:تفریح و تقویت سرعت و عکسل العمل

شرح نحوه اجرای بازی:

در این بازی ابتدا تمامبازیکنان پیرامون یک دایره می نشینند و یک نفر دستمال به دست دور دایره حرکت می کندو به طور دلخواه دستمال را به یکی از بازیکنان که نشسته اند داده و فرار می کندفردی که دستمال را بر می دارد ، شخص فرار کننده را تعقیب کردهومی تواند از فاصله ۲ متری او را دستمال بزند ، در صورت موفق شدن می تواند سر جای خود برگشته و بنشیند اما در غیر اینصورت فرد شروع کننده دوباره بازی را با همان شرایط اول ادامه خواهد داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

dastmal atdi,andakhtane dastmal,بازیهای چالدران,بازیهای بومی چالدران,بازیهای محلی چالدران,دستمال آتدی,دستمال انداختن,دستمال آتدی اویونو,انداختن دستمال

دیدگاهتان را بنویسید