دهستان شناتال سلماس

دهستان شناتال سلماس

 

سایت در حال بروزرسانی می باشد به زودی تکمیل می گردد.

 

 

پیرمند; شمرین; قصریک سفلی; جاندر; درگه; حاجی جفان; شیوه; کسیس; کشکاویج; خورخوره; کوم; علی بلاغی; هپلران; دریک; دشوان; گوزیک; گله دام; سنجی ..

دیدگاهتان را بنویسید