رویش گیاهی حوضه آبریز دریاچه ارومیه
رویش گیاهی حوضه آبریز دریاچه ارومیه

رویش گیاهی حوضه آبریز دریاچه ارومیه

رویش گیاهی حوضه آبریز دریاچه ارومیه

با توجه به اطلاعات موجود از گیاهان حوضه آبریز دریاچه ارومیه ، حدود ۱۵۰۰ گونه گیاه آوندی در این ناحیه شناسایی شده است. که به ۸۵ خانواده تعلق دارد.

در حدود ۸۵ درصد از گونه های گیاهی دولپه ای . ۱۴ درصد تک لپه ای هستند .

caryophyllaceae , Lamiaceae , Papilionaceae , asteraceae و  poaceae  خانواده های گیاهی هستند که دارای بیشترین تنوع گونه هستند. فراوانی . غنای فلوریستیک از نمکزارها و زمین های پست به سمت زمین های مرتفع تر و ارتفاعات افزایش می یابد .

از تمام گونه های گیاهی موجود در حوضه ، ۳۵۳ گونه از نظر اقتصادی و ۲۹۰ گونه از نظر اکولوژیکی دارای اهمیت هستند .

 

 

 

 

 

caryophyllaceae , Lamiaceae , Papilionaceae , asteraceae و  poaceae,گیاهان ارومیه,دریاچه ارومیه,گیاهان دریاچه ارومیه,,,,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.