دهستان مکریان شرقی

دهستان مکریان شرقی

دهستان مکریان شرقی

دهستان  مکریان شرقی یکی از دهستانهای  شهر مهاباد می باشد.

دهستان  مکریان شرقی از دهستان های بخش مرکزی شهر مهاباد می باشد.

نام مرکز این دهستان ، گوگ تپه می باشد.

 

ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان  مکریان شرقی را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل نمیباشند میتوانید با مدیریت سایت تماس بگیرید و در این زمینه ما را یاری نمایید.

روستاهای دهستان  مکریان شرقی مهاباد:

گوگ تپه

حاجی خوش

لج

قره داغ

گرده گرو

برده رشان

ترشکان

قوی بابا علی

گابازله

گاپیس

کیک آباد

حمزه آباد

خطائی

آزاد

بادام

تنگ بالکه

قلقله

گرده رش

عبداله آباد

کهریزه علی بایزید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گوگ تپه مهاباد,روستای حاجی خوش مهاباد,روستای لج مهاباد,روستای قره داغ مهاباد,روستای گرده گرو مهاباد,روستای برده رشان مهاباد,روستای ترشکان مهاباد,روستای قوی بابا علی مهاباد,روستای گابازله مهاباد,روستای گاپیس مهاباد,روستای کیک آباد مهاباد,روستای حمزه آباد مهاباد,روستای خطائی مهاباد,روستای آزاد مهاباد,روستای بادام مهاباد,روستای تنگ بالکه مهاباد,روستای قلقله مهاباد,روستای گرده رش مهاباد,روستای عبداله آباد مهاباد,روستای کهریزه علی بایزید مهاباد,

مطلب پیشنهادی

آبشار شر شر عرب دیزجی

آبشار شر شر عرب دیزجی توریستی, جاذبه های طبیعی سایر شهرستانها آبشار عرب دیزجی یا آبشار …

دیدگاهتان را بنویسید