دهستان مکریان غربی

دهستان مکریان غربی

دهستان مکریان غربی

دهستان  مکریان غربی یکی از دهستانهای  شهر مهاباد می باشد.

دهستان  مکریان غربی از دهستان های بخش مرکزی شهر مهاباد می باشد.

نام مرکز این دهستان ، دریاژ می باشد.

 

ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان  مکریان غربی را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل نمیباشند میتوانید با مدیریت سایت تماس بگیرید و در این زمینه ما را یاری نمایید.

روستاهای دهستان  مکریان غربی مهاباد:

 • حمزه آباد
 • خانقاه خانگه
 • کهریزه شیخان
 • دهبکر
 • پایین دره
 • یوسف کندی
 • اگریقاش
 • داره لک
 • قره خان
 • خورخوره
 • داشخانه
 • گردیعقوب
 • قره قشلاق
 • گاپیس
 • قمقلعه
 • کوسه کهریز
 • دریاز
 • قزل قوپی
 • کهریزه شیخان
 • قلقله
 • دریاس
 • دارلک
 • داش تیمور
 • ابراهیمه
 • سلیمساغول
 • کوتر
 • البلاغ
 • توت آغاج
 • چوملان
 • سلکه
 • قاضی آباد
 • گوله
 • حاجی آباد
 • کهنه ده
 • قجی آباد
 • قزل قپی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حمزه آباد مهاباد,روستای خانقاه خانگه مهاباد,روستای کهریزه شیخان مهاباد,روستای دهبک مهاباد,روستای پایین دره مهاباد,روستای یوسف کندی مهاباد,روستای اگریقا مهاباد,روستای داره لک مهاباد,روستای قره خان مهاباد,روستای خورخور مهاباد,روستای داشخانه مهاباد,روستای گردیعقوب مهاباد,روستای قره قشلاق مهاباد,روستای گاپیس مهاباد,روستای قمقلع مهاباد,روستای کوسه کهریز مهاباد,روستای دریاز مهاباد,روستای قزل قوپی مهاباد,روستای کهریزه شیخان مهاباد,روستای قلقله مهاباد,روستای دریاس مهاباد,روستای دارلک مهاباد,روستای داش تیمور مهاباد,روستای ابراهیمه مهاباد,روستای سلیم ساغول مهاباد,روستای کوتر مهاباد,روستای البلاغ مهاباد,روستای توت آغاج مهاباد,روستای چوملا مهاباد,روستای سلکه مهاباد,روستای قاضی آباد مهاباد,روستای گوله مهاباد,روستای حاجی آباد مهاباد,روستای کهنه ده مهاباد,روستای قجی آباد مهاباد,روستای قزل قپی مهاباد,روستای

مطلب پیشنهادی

آبشار شر شر عرب دیزجی

آبشار شر شر عرب دیزجی توریستی, جاذبه های طبیعی سایر شهرستانها آبشار عرب دیزجی یا آبشار …

دیدگاهتان را بنویسید