قار داواسی
قار داواسی

قار داواسی

نام بازی: قار داواسی

اندازه زمین: نامحدود

نام شهرستانی که بازی در آن مرسوم است: میاندوآب

تعداد بازیکنان:نامحدود

وسایل لازم: گلوله برفی

هدف بازی:تقویت روحیه شجاعت و مبارزه و قدرت بدنی

شرح نحوه اجرای بازی:

برای انجام این بازی ابتدا افراد شرکت کننده به دو گروه تقسیم میشوند و سپس برای هر گروه یک فرمانده انتخاب میشود. سپس افراد دوگروه در دو طرف محوطه ای قرار می گیرند و مدتی را برای آماده کردن گلوله های برفی و سنگرهایشان معین می نمایند . پس از پایان مهلت تعیین شده ، افراد دو گروه با فرمان سرگروههای خود بسوی یکدیگر پرتاب گلوله های برفی را شروع می کنند. . بازی تا پیشروی یک گروه بطرف سنگرهای گروه دیگر و تسلیم آنها ادامه می یابد.

لازم به ذکر است که بازیکنان در این بازی از نظر پوشاک باید از لباسهای مناسب سرما استفاده نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

برف بازی,گلوله برف بازی,بازیهای زمستانی ارومیه,بازیهای محلی میاندوآب,بازیهای بومی میاندوآب,بازی قار داواسی,بازیهای محلی آذربایجان,بازیهای بومی آذربایجان غربی,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.