دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی

دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی

دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی

دانشگاه پیام نور در سال ۱۳۶۷ تاسیس شد. این دانشگاه قبلا در قالب دانشگاه ابوریحان بیرونی و دانشگاه آزاد ایران فعالیت میکرد. دانشگاه پیام نور در کشور به مناطق ده گانه تقسیم شدند که استانهای آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل در قالب منطقه دو پیام نور قرار گرفتند اما در سال ۱۳۸۴ این مناطق منحل شدند و دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی با محوریت مرکز ارومیه تاسیس شد. هنگام تاسیس در قالب جدید ، در استان آذربایجان غربی شامل ۷ مرکز در شهرهای ارومیه و خوی و نقده و میاندوآب و مهاباد و بوکان و ماکو و ۷ واحد (واحد های سیه چشمه و شاهین دژ، تکاب، اشنویه، سردشت، پیرانشهر، قره ضیاءالدین ) میشد.

در سال ۱۳۸۶ واحد های دیگری شامل واحد سلماس و تازه شهر و شوط و فیرورق تاسیس شدند. و واحد شاهین دژ به مرکز ارتقا یافت.

درسال ۱۳۸۹ واحد های چهاربرج و پلدشت و قوشچی تاسیس شدند.

در سال ۱۳۹۰ واحد های ایواوغلی و کشاورز تاسیس شدند.

در استان آذربایجان غربی، دانشگاه های پیام نور ارومیه و نقده و خوی قدیمی ترین های استان هستند.

نقشه ماهواره ای دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه


لیست آدرس سایت و وبلاگ های مراکز و واحد های استان آذربایجان غربی
آدرس سایت
نام مرکز/واحد
ردیف
Urmia.az.pnu.ac.ir
ارومیه
۱
Khoy.az.pnu.ac.ir
خوی
۲
Na.az.pnu.ac.ir
نقده
۳
Mahabad.az.pnu.ac.ir
مهاباد
۴
Miandoab.az.pnu.ac.ir
میاندوآب
۵
bokan.az.pnu.ac.ir
بوکان
۶
Maku.az.pnu.ac.ir
ماکو
۷
shahindej.az.pnu.ac.ir
شاهین دژ
۸
piran.az.pnu.ac.ir
پیرانشهر
۹
sardasht.az.pnu.ac.ir
سردشت
۱۰
GH.az.pnu.ac.ir
سیه چشمه
۱۱
tekab.az.pnu.ac.ir
تکاب
۱۲
shno.az.pnu.ac.ir
اشنویه
۱۳
shout.az.pnu.ac.ir
شوط
۱۴
salmas.az.pnu.ac.ir
سلماس
۱۵
fi.az.pnu.ac.ir
فیرورق
۱۶
tsh.az.pnu.ac.ir
تازه شهر
۱۷
chbj.az.pnu.ac.ir
چهاربرج
۱۸
ghoshchi.az.pnu.ac.ir
قوشچی
۱۹
Gh.az.pnu.ac.ir
قره ضیاءالدین
۲۰
Poldasht.az.pnu.ac.ir
پلدشت
۲۱

مطلب پیشنهادی

اولین سینما و نمایش به صورت حرفه ای در ارومیه

اولین سینما و نمایش به صورت حرفه ای در ارومیه اولین سینما و نمایش به …

دیدگاهتان را بنویسید