بایگانی برچسب: پیش نماز بازار باش ارومیه

میرزا علی عسگر آبادی

میرزا علی عسگر آبادی مشاهیر و بزرگان میرزا علی عسگر آبادی در سال ۱۲۸۲ ه . ق در روستای عسگر آباد ارومیه متولد شد . دارای اجتهاد بود  ،و آنچه نام او را در ارومیه ماندگار کرده است ، موعظه و خطبه خوانی قدرتمند اوست ، به حدی که در …

توضیحات بیشتر »