بایگانی برچسب: قارنجه خوی

چشمه های آب معدنی شهرستان خوی

چشمه های آب معدنی شهرستان خوی جاذبه های طبیعی سایر شهرستانها چشمه های آب معدنی شهرستان خوی چشمه رازی گلوانس دسته دره شگفتی ایواوغلی قره شعبان قارنجه خان ویشلق نوایی زارعان بیلوار قورول این چشمه ها از نوع آب های بی کربناته و سولفات کلسیک گوگردی گازدار گرم تشکیل شده …

توضیحات بیشتر »