چشمه های آب معدنی شهرستان خوی

چشمه های آب معدنی شهرستان خوی

چشمه های آب معدنی شهرستان خوی

 • چشمه رازی
 • گلوانس
 • دسته دره
 • شگفتی
 • ایواوغلی
 • قره شعبان
 • قارنجه
 • خان
 • ویشلق
 • نوایی
 • زارعان
 • بیلوار
 • قورول

این چشمه ها از نوع آب های بی کربناته و سولفات کلسیک گوگردی گازدار گرم تشکیل شده که برای درمان بعضی از بیماری ها مفید واقع می شود.

 

 

 

 

 

 

 

چشمه رازی خوی,گلوانس خوی,دسته دره خوی,شگفتی خوی,ایواوغلی خوی,قره شعبان خوی,قارنجه خوی,خان خوی,ویشلق خوی,نوایی خوی,زارعان خوی,بیلوار خوی,قورول خوی,

مطلب پیشنهادی

آبشار شر شر عرب دیزجی

آبشار شر شر عرب دیزجی توریستی, جاذبه های طبیعی سایر شهرستانها آبشار عرب دیزجی یا آبشار …

دیدگاهتان را بنویسید