دره های منطقه سلماس

دره های منطقه سلماس

دره های منطقه سلماس

بزرگترین دره های سلماس عبارتند از دره زولا ، دره دریک ، دره تمر و دره های متعدد دیگر عبارتند از سولی دره (در شمال پاسگاه رختار واقع است). از دره چونالو شروع و در شمال آن پایان می یابد.

از دیگر دره های سلماس عبارتند:

 • دره آییپ
 • دره آلی
 • دره یئستکان
 • دره شور
 • دره جامیشلو
 • دره دیرعلی
 • دره درجعلی
 • دره نذور آباد
 • دره بروش خوران
 • دره لشگریان
 • دره زولا
 • دره برقزن
 • دره قزیر آوا
 • دره قوری چای
 • آخیر دره
 • دره بره سو
 • دره مغول

 

 

 

 

 

 

 

 

دره آییپ خوی,دره آلی خوی,دره یئستکان خوی,دره شور خوی,دره جامیشلو خوی,دره دیرعلی خوی,دره درجعلی خوی,دره نذور آباد خوی,دره بروش خوران خوی,دره لشگریان خوی,دره زولا خوی,دره برقزن خوی,دره قزیر آوا خوی,دره قوری چای خوی,آخیر دره خوی,دره بره سو خوی,دره مغول خوی,

مطلب پیشنهادی

آبشار شر شر عرب دیزجی

آبشار شر شر عرب دیزجی توریستی, جاذبه های طبیعی سایر شهرستانها آبشار عرب دیزجی یا آبشار …

دیدگاهتان را بنویسید