دهستان ایل گورک بوکان

دهستان ایل گورک بوکان

دهستان ایل گورک یکی از دهستانهای  شهر بوکان می باشد.

ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان ایل گورک را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل نمیباشند میتوانید با مدیریت سایت تماس بگیرید و در این زمینه ما را یاری نمایید.

روستاهای ایل گورک بوکان:

 • خور خوره
 • سردکوهستان
 • سلامت
 • گلولان سفلی
 • آغوتمان
 • قالوی رسول
 • آقاقالوی
 • باسودلان
 • ابراهیم خسار
 • زاوه کوه
 • زیر اندول
 • گندمان
 • موسه
 • یاغیان
 • باغ شیخان
 • پیر بهاالدین
 • قروچاه سفلی
 • قروچاه علیا
 • کانی دراز
 • کوره کانی
 • گلولان علیا
 • اسکی بغداد
 • ثمبه
 • قزل گنبد
 • قالوی شیخان

 

 

 

 

 

 

 

 

روستای خور خوره بوکان ,روستای سردکوهستان بوکان ,روستای سلامت بوکان ,روستای گلولان سفلی بوکان ,روستای آغوتمان بوکان ,روستای قالوی رسول بوکان ,روستای آقاقالویبوکان ,روستای باسودلان بوکان ,روستای ابراهیم خسار بوکان ,روستای زاوه کوه بوکان ,روستای زیر اندول بوکان ,روستای گندمان بوکان ,روستای موسه بوکان ,روستای یاغیانبوکان ,روستای باغ شیخانبوکان ,روستای پیر بهاالدین بوکان ,روستای قروچاه سفلیبوکان ,روستای قروچاه علیابوکان ,روستای کانی درازبوکان ,روستای کوره کانیبوکان ,روستای گلولان علیا بوکان ,روستای اسکی بغداد بوکان ,روستای ثمبه بوکان ,روستای قزل گنبد بوکان ,روستای قالوی شیخان بوکان ,روستای

مطلب پیشنهادی

آبشار شر شر عرب دیزجی

آبشار شر شر عرب دیزجی توریستی, جاذبه های طبیعی سایر شهرستانها آبشار عرب دیزجی یا آبشار …

دیدگاهتان را بنویسید