دانشکده پیراپزشکی دانشگاه ارومیه

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه ارومیه

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه ارومیه

آموزشکده پیراپزشکی ارومیه از زیرمجموعه دانشکده پزشکی از سال ۱۳۶۵ در چهار رشته علوم آزماشیگاهی، اتاق عمل، پرتوشناسی و هوشبری در مقطع کارشناسی فعالیت خود را شروع کرد.

سال ۱۳۷۳با ادغام شدن این آموزشکده با آموزشکده بهداشت به آموزشکده بهداشت و پیراپزشکی ارومیه تغییرنام پیدا کرد و علاوه بر رشته های بالا رشته های بهداشت محیط ،مبارزه با بیماریها ،بهداشت خانواده و بهداشت حرفه ای نیز در مقطع کاردانی نیز دانشجو پذیرفت.کارشناسی بهداشت محیط در سال ۱۳۷۵ به  آن اضافه شد و به دانشکده بهداشت و آموزشکده پیراپزشکی تبدیل شد.در سال ۱۳۸۵ همه رشته های پیراپزشکی در یک گروه ارائه شد و در سال ۱۳۸۷ همه رشته های کاردانی پیراپزشکی به مقطع کارشناسی پیوسته تبدیل شد و حکم تبدیل اموزشکده پیراپزشکی به دانشکده پیراپزشکی رسما ابلاغ گردید.

مطلب پیشنهادی

اولین سینما و نمایش به صورت حرفه ای در ارومیه

اولین سینما و نمایش به صورت حرفه ای در ارومیه اولین سینما و نمایش به …

دیدگاهتان را بنویسید