دانشکده علوم ارومیه

دانشکده علوم ارومیه

دانشکده علوم ارومیه

معرفی دانشکده علوم ارومیه

دانشکده علوم در سال ۱۳۵۸با پذیرش دانشجو در دو رشته علوم گیاهی و دبیری فیزیک شروع به کار کرد . هم اکنون با داشتن ۸۱ نفر عضو هیات علمی  ( شامل ۱۳ استاد ، ۲۴ دانشیار ، ۴۲ استادیار و ۱ مربی ) و ۵۱ نفر کادر اداری و خدماتی بعنوان یکی از قطب های مهم آموزشی و پژوهشی دانشگاه ارومیه در پردیس نازلو مستقر می باشد . تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل عبارتند از : ۲۶۸۳ نفر دانشجوی دوره کارشناسی ( روزانه و شبانه ) ، ۹۸۴ نفر دانشجوی دوره کارشناسی ارشد و ۱۴۲ نفر دانشجوی دوره دکتری می باشد.

دانشکده علوم ارومیه در ۵ گروه آموزشی زیر . در رشته های زیر فعالیت می کند:

رشته های گروه ریاضی

کارشناسی ریاضی گرایش ( ریاضیات و کاربردهای آن )

کارشناسی ارشد ریاضی گرایش ( آنالیز ، جبر ، متروید ، توپولوژی ، هندسه و آنالیز عددی )

دکترای ریاضی گرایش ( آنالیز ، جبر ، متروید ، توپولوژی و هندسه )

رشته های گروه شیمی

کارشناسی شیمی گرایش ( شیمی معدنی و شیمی کاربردی )

کارشناسی ارشد شیمی گرایش ( شیمی آلی ، شیمی تجزیه ، شیمی شیمی فیزیک و شیمی معدنی ، شیمی کاربردی و نانو شیمی)

دکترای شیمی گرایش ( شیمی آلی و شیمی تجزیه )

رشته های گروه فیزیک

کارشناسی فیزیک گرایش ( فیزیک نظری ، هسته ای ،حالت جامد ، اتمی مولکولی )

کارشناسی ارشد فیزیک گرایش ( فیزیک نظری ، هسته ای ،حالت جامد ، نانو فیزیک و اتمی مولکولی )

دکترای فیزیک گرایش ( فیزیک نظری ، هسته ای ، حالت جامد ، اتمی مولکولی )

رشته های گروه زمین شناسی

کارشناسی زمین شناسی

کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش ( زمین شناسی اقتصادی، چینه شناسی ، دیرینه شناسی ، پترولوژی ، زمین شناسی زیست محیطی ، ژئوفیزیک( زلزله شناسی ) ، تکتونیک و آبشناسی )

دکترای زمین شناسی گرایش ( زمین شناسی اقتصادی )

رشته های گروه زیست شناسی

کارشناسی زیست شناسی گرایش ( علوم جانوری و علوم گیاهی )

کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم جانوری و علوم گیاهی گرایش ( فیزیولوژی گیاهی ، فیزیولوژی جانوری ،سیستماتیک ، اکولوژی ، بیوشیمی ، بافت شناسی و جنین شناسی )

دکترای زیست شناسی گرایش ( فیزیولوژی گیاهی )

ریاست دانشکده علوم :دکتر رضا امامعلی سبزی

معاونت پژوهشی: دکتر حسین پیرخراطی

معاونت آموزشی: دکتر حبیب اذانچیلر

معاونت تحصیلات تکمیلی: دکتر کریم اکبری دیلمقانی

اعضای هیئت علمی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه:

نام: دکتر هوشنگ بهروش
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای جبر
گروه آموزشی: ریاضی

h.behravesh@urmia.ac.ir

نام: دکتر رسول آقالاری
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز
گروه آموزشی: ریاضی

r.aghalary@urmia.ac.ir

نام: دکتر نادر نوروزی پسیان
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری شیمی آلی
گروه آموزشی: شیمی

n.noroozi@urmia.ac.ir

نام: دکتر رضا حیدری
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری بیوشیمی
گروه آموزشی: زیست شناسی

r.heidari@urmia.ac.ir

نام: دکتر رسول خدابخش
مرتبه علمی: اسناد
مدرک تحصیلی: دکترای فیزیک، گرایش هسته ای
گروه آموزشی: فبزیک

r.khodabakhsh@urmia.ac.ir

نام: دکتر حسن صدقی
مرتبه علمی: اسناد
مدرک تحصیلی: دکترای فیزیک، گرایش حالت جامد
گروه آموزشی: فبزیک

h.sedghi@urmia.ac.ir

نام: دکتر کریم اکبری دیلمقانی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری شیمی آلی
گروه آموزشی: شیمی

k.adilmaghani@urmia.ac.ir

نام: دکتر محمد مهدی برادرانی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری شیمی آلی ( هتروسیکل )
گروه آموزشی: شیمی

m.baradarani@mail.urmia.ac.ir

نام: دکتر رضا امامعلی سبزی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای شیمی تجزیه (الکتروشیمی)
گروه آموزشی: شیمی

r.emamalisabzi@urmia.ac.ir

نام: دکتر صمد زارع
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیولوژی جانوری
گروه آموزشی: زیست شناسی

s.zare@urmia.ac.ir

 

مطلب پیشنهادی

اولین سینما و نمایش به صورت حرفه ای در ارومیه

اولین سینما و نمایش به صورت حرفه ای در ارومیه اولین سینما و نمایش به …

دیدگاهتان را بنویسید