جایگاه-های-سوخت-ارومیه
جایگاه-های-سوخت-ارومیه

جایگاه های سوخت ارومیه

نام جایگاه آدرس تلفن
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت جایگاه اختصاصی روشن ضمیر ابتدای جاده ارومیه مهاباد- روبروی قرار گاه پلیس راه- پمپ بنزین روشن ضمیر ۰۴۴۱-۳۳۷۹۸۴۵
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت محوری یکشوه آذربایجان غربی – جاده سد روستای یکشوه
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت مصطفوی ارومیه کیلومتر ۵ جاده سلماس بطرف روستای بالو ۰۹۱۴۳۴۱۸۹۱۲
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت اختصاصی پارسا کیلومتر ۵ جاده ارومیه سلماس جایگاه دو منظوره پارسا ۰۹۱۴-۳۴۶۱۰۰۵
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت حسن زاده خیابان آپادانا-جنب کارواش ۰۴۴۱-۳۸۶۶۰۵۵
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت ابراهیمی ارومیه خ هفت تیر-پایانه مسافربری
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت نژاد حسینی کیلومتر ۹ جاده شهید کلانتری ۰۴۴۱-۴۴۴۲۷۶۰
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت موسـوی خیابان انقلاب-روبروی پایانه بین شهری
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت جوهنی جاده سرو کیلومتر۶۰-روستای جوهنی
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت شرکتی سرو جاده سرو-کیلومتر ۶۵ ۰۴۴۳-۴۶۲۳۲۲۷
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت روندسفلی جاده سرو-روستای روته سفلی
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت ممکان جاده سرو-زرگر ممکان
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت قره حسنلو اول جاده سرو-روستای قره حسنلو
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت قربانی ارومیه جاده سرو-کیلومتر ۹ ۰۴۴۱-۲۴۸۳۴۱۳
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت جارچلو آذربایجان غربی – جارچلو-جاده ارومیه دریا-روستای جارچلو
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت دیزج مرگور مرگور- زیوه- روستای دیزج
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت شرکتی زیوه مرگور-شهرک زیوه ۰۴۴۱-۴۲۴۳۴۲۰
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت یولاگلدی جاده ارومیه – ماکو
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت مرگنلر جاده ارومیه – ماکو
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت بالانج جاده ارومیه – الشتر
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت ترکمان روستای ترکمان
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت پاسارگاد ارومیه ارومیه – خ برقی ۰۹۱۲۱۲۶۳۸۹۳
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت بارولیان جاده نیمه کار سرچم
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت درخشیده ارومیه – بلوار شهید زنده دل ۰۴۸۱-۲۲۲۳۹۳۹
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت خلیل احمدنژاد ارومیه – خیابان امام ورودی شهدا ۰۴۴۴-۳۳۵۲۰۲۸
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت ۲۲۱ زرینه رود بلوار آخر ولیعصر جایگاه ۲۲۱ چهار برج ۰۴۸۲-۳۲۲۲۱۳۸
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت خدائی جاده سرچم ۰۴۸۲-۴۴۲۳۵۸۹
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت معروف زاده ارومیه – بلوار ۷ تیر ۰۴۴۴-۳۲۲۳۲۸۵
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت تقی آباد ارومیه – کوی تقی آباد ۰۴۸۱-۲۲۲۲۳۴۹
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت جمال استادعلی ارومیه – خیابان قدس فلکه گاز ۰۴۴۴-۴۲۲۷۸۶۵
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت شماره ۲پیرانشهر ارومیه – خیابان کمربندی نرسیده به فلکه کشاورز ۰۴۴۴-۴۲۲۳۴۸۶
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت باقری انتهای بلوار شهید بهشتی ۰۴۴۳-۶۲۲۲۰۸۱
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت یوسفی جاده شهید کلانتری-کیلومتر ۱ ۰۴۴۱-۳۵۸۳۶۵۹
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت سهرابیان ارومیه-جاده بالدنج-کیلومتر ۱ ۰۴۴۱-۳۳۶۵۲۷۲
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت عبدالی پل قویرن-ابتدای جاده بند ۰۴۴۱-۳۴۴۶۴۱۶
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت قره آقاج جاده بالانج-کیلومتر ۸ – روستای قره آغاج ۰۴۴۱-۲۵۳۳۳۰۸
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت افشار خیابان کاشانی-نبش چهارراه بهشتی ۰۴۴۱-۳۴۴۳۰۶۹
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت نجف زاده بلوار شیخ شلتوت ۰۴۴۱-۲۳۵۲۳۴۲
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت نالوس آذربایجان غربی – بخش نالوس-میدان انقلاب ۰۴۴۴-۵۷۲۳۴۴۸
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت بهاران سه راهی قره ضیاءلدین ۰۴۶۲-۲۷۲۲۹۲۹
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت ۳ قره ضیاءالدین آذربایجان غربی – قره ضیاءالدین-بلوار ورودی شهر
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت شهرک سدارس آذربایجان غربی – شهرک سدارس ۰۴۶۲-۴۶۷۳۴۳۴
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت ۱ قره ضیاءالدین قره ضیاءالدین-خیابان سیاه چشمه ۰۴۶۲-۲۷۲۲۲۰۹
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت شوط شوط-خیابان شهید بهشتی-جاده چالدران- بالاتر از فلکه ۰۴۶۲-۴۲۲۲۷۱
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت پلدشت پلدشت-خیابان پاسداران-پایین تر از میدان امام حسین ۰۴۶۲-۴۶۲۲۷۲۰
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت بازرگان بازرگان-خیابان امام خمینی- بلوار امام ۰۴۶۲-۳۳۷۲۴۵۵
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت ۱۷ شهریور ارومیه ارومیه – بلوار ۱۷ شهریور ۰۴۴۱-۲۳۳۰۹۲۳
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت خلیلی ارومیه – جاده دریا-کیلومتر۱ ۰۴۴۱-۲۳۵۱۰۰۷
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت ارسنجائی جاده شهید کلانتری -کیلومتر ۶۰۴۴۳-۴۸۶۶۰۵۶ ۰۴۴۳-۴۸۶۶۰۵۶
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت شرکتی میاندوآب ارومیه – نبش انبار نفت
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت رشیدی ارومیه – بلوار شهدا جنب ترمینال نقده ۰۴۴۳-۶۲۲۳۸۵۳
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت حمید قلندری جاده تبریز میاندواب ۰۴۸۱-۲۴۵۱۱۱۹
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت ۱شرکتی ارومیه ارومیه- بلوار آزادی- جنب انبار نفت ۰۴۴۱-۲۷۷۹۱۲۹
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت سه راهی راژان کیلومتر۳۰ جاده بند سه راهی راژان: سه راهی راژان سلیم بیگ
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت دعاگو ارومیه – بلوار شهید باهنر-فلکه آبیاری ۰۴۴۱-۳۴۶۰۷۸۱

جایگاه های سوخت ارومیه, پمپ بنزینهای ارومیه, جایگاه های سی ان جی ارومیه, CNG ارومیه

یک دیدگاه

  1. اگه جایگاه سوخت تا سقف دو میلیارد واسه فروش هست خریدارم ۰۹۱۲۰۱۴۹۵۹۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.