جایگاه های سوخت ارومیه

جایگاه های سوخت ارومیه

نام جایگاه آدرس تلفن
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت جایگاه اختصاصی روشن ضمیر ابتدای جاده ارومیه مهاباد- روبروی قرار گاه پلیس راه- پمپ بنزین روشن ضمیر ۰۴۴۱-۳۳۷۹۸۴۵
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت محوری یکشوه آذربایجان غربی – جاده سد روستای یکشوه
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت مصطفوی ارومیه کیلومتر ۵ جاده سلماس بطرف روستای بالو ۰۹۱۴۳۴۱۸۹۱۲
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت اختصاصی پارسا کیلومتر ۵ جاده ارومیه سلماس جایگاه دو منظوره پارسا ۰۹۱۴-۳۴۶۱۰۰۵
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت حسن زاده خیابان آپادانا-جنب کارواش ۰۴۴۱-۳۸۶۶۰۵۵
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت ابراهیمی ارومیه خ هفت تیر-پایانه مسافربری
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت نژاد حسینی کیلومتر ۹ جاده شهید کلانتری ۰۴۴۱-۴۴۴۲۷۶۰
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت موسـوی خیابان انقلاب-روبروی پایانه بین شهری
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت جوهنی جاده سرو کیلومتر۶۰-روستای جوهنی
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت شرکتی سرو جاده سرو-کیلومتر ۶۵ ۰۴۴۳-۴۶۲۳۲۲۷
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت روندسفلی جاده سرو-روستای روته سفلی
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت ممکان جاده سرو-زرگر ممکان
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت قره حسنلو اول جاده سرو-روستای قره حسنلو
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت قربانی ارومیه جاده سرو-کیلومتر ۹ ۰۴۴۱-۲۴۸۳۴۱۳
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت جارچلو آذربایجان غربی – جارچلو-جاده ارومیه دریا-روستای جارچلو
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت دیزج مرگور مرگور- زیوه- روستای دیزج
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت شرکتی زیوه مرگور-شهرک زیوه ۰۴۴۱-۴۲۴۳۴۲۰
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت یولاگلدی جاده ارومیه – ماکو
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت مرگنلر جاده ارومیه – ماکو
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت بالانج جاده ارومیه – الشتر
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت ترکمان روستای ترکمان
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت پاسارگاد ارومیه ارومیه – خ برقی ۰۹۱۲۱۲۶۳۸۹۳
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت بارولیان جاده نیمه کار سرچم
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت درخشیده ارومیه – بلوار شهید زنده دل ۰۴۸۱-۲۲۲۳۹۳۹
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت خلیل احمدنژاد ارومیه – خیابان امام ورودی شهدا ۰۴۴۴-۳۳۵۲۰۲۸
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت ۲۲۱ زرینه رود بلوار آخر ولیعصر جایگاه ۲۲۱ چهار برج ۰۴۸۲-۳۲۲۲۱۳۸
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت خدائی جاده سرچم ۰۴۸۲-۴۴۲۳۵۸۹
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت معروف زاده ارومیه – بلوار ۷ تیر ۰۴۴۴-۳۲۲۳۲۸۵
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت تقی آباد ارومیه – کوی تقی آباد ۰۴۸۱-۲۲۲۲۳۴۹
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت جمال استادعلی ارومیه – خیابان قدس فلکه گاز ۰۴۴۴-۴۲۲۷۸۶۵
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت شماره ۲پیرانشهر ارومیه – خیابان کمربندی نرسیده به فلکه کشاورز ۰۴۴۴-۴۲۲۳۴۸۶
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت باقری انتهای بلوار شهید بهشتی ۰۴۴۳-۶۲۲۲۰۸۱
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت یوسفی جاده شهید کلانتری-کیلومتر ۱ ۰۴۴۱-۳۵۸۳۶۵۹
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت سهرابیان ارومیه-جاده بالدنج-کیلومتر ۱ ۰۴۴۱-۳۳۶۵۲۷۲
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت عبدالی پل قویرن-ابتدای جاده بند ۰۴۴۱-۳۴۴۶۴۱۶
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت قره آقاج جاده بالانج-کیلومتر ۸ – روستای قره آغاج ۰۴۴۱-۲۵۳۳۳۰۸
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت افشار خیابان کاشانی-نبش چهارراه بهشتی ۰۴۴۱-۳۴۴۳۰۶۹
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت نجف زاده بلوار شیخ شلتوت ۰۴۴۱-۲۳۵۲۳۴۲
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت نالوس آذربایجان غربی – بخش نالوس-میدان انقلاب ۰۴۴۴-۵۷۲۳۴۴۸
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت بهاران سه راهی قره ضیاءلدین ۰۴۶۲-۲۷۲۲۹۲۹
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت ۳ قره ضیاءالدین آذربایجان غربی – قره ضیاءالدین-بلوار ورودی شهر
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت شهرک سدارس آذربایجان غربی – شهرک سدارس ۰۴۶۲-۴۶۷۳۴۳۴
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت ۱ قره ضیاءالدین قره ضیاءالدین-خیابان سیاه چشمه ۰۴۶۲-۲۷۲۲۲۰۹
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت شوط شوط-خیابان شهید بهشتی-جاده چالدران- بالاتر از فلکه ۰۴۶۲-۴۲۲۲۷۱
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت پلدشت پلدشت-خیابان پاسداران-پایین تر از میدان امام حسین ۰۴۶۲-۴۶۲۲۷۲۰
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت بازرگان بازرگان-خیابان امام خمینی- بلوار امام ۰۴۶۲-۳۳۷۲۴۵۵
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت ۱۷ شهریور ارومیه ارومیه – بلوار ۱۷ شهریور ۰۴۴۱-۲۳۳۰۹۲۳
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت خلیلی ارومیه – جاده دریا-کیلومتر۱ ۰۴۴۱-۲۳۵۱۰۰۷
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت ارسنجائی جاده شهید کلانتری -کیلومتر ۶۰۴۴۳-۴۸۶۶۰۵۶ ۰۴۴۳-۴۸۶۶۰۵۶
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت شرکتی میاندوآب ارومیه – نبش انبار نفت
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت رشیدی ارومیه – بلوار شهدا جنب ترمینال نقده ۰۴۴۳-۶۲۲۳۸۵۳
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت حمید قلندری جاده تبریز میاندواب ۰۴۸۱-۲۴۵۱۱۱۹
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت ۱شرکتی ارومیه ارومیه- بلوار آزادی- جنب انبار نفت ۰۴۴۱-۲۷۷۹۱۲۹
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت سه راهی راژان کیلومتر۳۰ جاده بند سه راهی راژان: سه راهی راژان سلیم بیگ
پمپ بنزین، پمپ گاز، جایگاه سوخت دعاگو ارومیه – بلوار شهید باهنر-فلکه آبیاری ۰۴۴۱-۳۴۶۰۷۸۱

جایگاه های سوخت ارومیه, پمپ بنزینهای ارومیه, جایگاه های سی ان جی ارومیه, CNG ارومیه

مطلب پیشنهادی

اولین سینما و نمایش به صورت حرفه ای در ارومیه

اولین سینما و نمایش به صورت حرفه ای در ارومیه اولین سینما و نمایش به …

دیدگاهتان را بنویسید