بایگانی برچسب: فروش دوشاب خانگی ارومیه

جشن دوشاب پزی

جشن دوشاب پزی آداب رسوم و بازیهای محلی ارومیه جشن دوشاب پزی انگورهای مثل قره شیره و غیره که جهت پختن شیره ی انگور مناسب هستند ، در محل مخصوصی که مثل یک مخزن کوچک و رو باز است ، می ریزند ، پس از پر شدن مخزن از انگور …

توضیحات بیشتر »