حرکات نمایشی هواپیما و پاراموتور در ارومیه ۱۳۹۸
حرکات نمایشی هواپیما و پاراموتور در ارومیه ۱۳۹۸

حرکات نمایشی هواپیما و پاراموتور در ارومیه ۱۳۹۸

جشنواره تابستانه ایران زمین ارومیه ۱۳۹۸

حرکات نمایشی هواپیما و پاراموتور در ارومیه

در آسمان چی چست

در روز افتتاحیه جشنواره تابستان ایران زمین

کمیته ورزشهای هوایی ارومیه

UFM group

در ارومیه ۱۳۹۸

تاریخ اجرا : ۲۶  مرداد ماه ۱۳۹۸

ساعت اجرا: ۱۸ الی ۲۰

محل نمایشگاه : ارومیه دهکده ساحلی چی چست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کمیته ورزشهای هوایی ارومیه, جشن هوپیمایی ارومیه, حرکات نمایشی هواپیما در ارومیه, پاراموتور در ارومیه, پاراموتور در ایران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.