بایگانی برچسب: چیچست

نگاهی به نام ارومیه از ادوار کهن

نگاهی به نام ارومیه از ادوار کهن معرفی ارومیه نگاهی به نام ارومیه از ادوار کهن در نامگذاری این شهر در کتاب آذربایجان در مسیر تاریخ این شهر با دریاچه ای که بر ساحلش می باشد همنام می باشد. در سریانی اورمیا در پارسی ارومی و اُرمیه در عربی اورمیه در ترکی اورمیه (اورمی) در زبان ارمنی اُرمی تلفظ می شود و …

توضیحات بیشتر »