ارومیه در آثار مورخین قدیم
ارومیه در آثار مورخین قدیم

ارومیه در آثار مورخین قدیم

ارومیه در آثار مورخین قدیم

یاقوت حموی در کتاب معجم البلدان می گوید:

من شهر ارومیه را به سال ۴۱۷ ه . ق دیده ام و آن شهری است نیکو ، پر خیر و برکت با میوه های فراوان و بوستانها و هوای سالم و آب کثیر ، ولی سلطان آنجا ازبک بن پهلوان بن ایلدگز شخصی ضعیف است و توجهی بدان شهر ندارد و نیز یاقوت حموی ارومیه را بزرگترین شهر آذربایجان معرفی می کند.

نزههُ القلوب :

دریاچه ارومیه را در قدیم تلاء می نامیدند. از شهر ارومیه تا تبریز ۳۲ فرسخ است. قدیم این شهر را طبارما می خواندند ، اما محمد شاه قاجار در سال ۱۲۱۰ ه . ق در ارومیه تاج گذاری کرد.

 

 

 

 

 

 

تاریخ ارومیه,ارومیه در آثار قدیمی,ارومیه قدیم,قدمت ارومیه,ارومیه شناسی,نزههُ القلوب,یاقوت حموی,تلاء,طبارما,کتاب معجم البلدان,ازبک بن پهلوان بن ایلدگز,محمد شاه قاجار,دریاچه ارومیه,نام های قدیم ارومیه,نامهای دیگر ارومیه,نامهای قدیمی دریاچه ارومیه,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.