تپه های تاریخی شهرستان نقده

تپه های تاریخی شهرستان نقده

تپه های تاریخی نقده

مهتمترین آن تپه حسنلو است که در اینجا به صورت مفصل میتوانید درباره این مکان تاریخی بسیار مهم مطالعه کنید.

از دیگر تپه های مهم شهرستان نقده تپه حاجی فیروز است .

از دیگر تپه های مهم تاریخی نقده عبارتند از:

 • تپه محمدیار
 • تپه نظام آباد
 • تپه کویک
 • تپه گرد دینخواه
 • تپه دلینجی ارخی
 • تپه قلات
 • تپه ماواران
 • لسمان تپه
 • تپه قارنا
 • تپه مملو
 • تپه شیخ معروف
 • تپه ورزنه
 • تپه شیخ احمد
 • تپه امین لو
 • تپه محمدشاه
 • تپه میرآباد
 • تپه قبرستان آغ جزوه
 • تپه دالما
 • تپه بارانی عجم
 • تپه کهریزه عجم
 • تپه عجملو
 • تپه تادر
 • ساخسی تپه
 • تپه آقا بیگلو
 • تپه پیزدلی
 • تپه گرد قورخ
 • تپه اسلام آباد
 • تپه تابیه
 • تپه حسینعلی خان
 • عقرب تپه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تپه حاجی فیروز, تپه حسنلو, تپه محمدیار, تپه نظام آباد, تپه کویک, تپه گرد دینخواه, تپه دلینجی ارخی, تپه قلات, تپه ماواران, سلمان تپه, تپه قارنا, تپه مملو, تپه شیخ معروف, تپه ورزنه, تپه شیخ احمد, تپه امین لو, تپه محمدشاه, تپه میرآباد, تپه قبرستان آغ جزوه, تپه دالما, تپه بارانی عجم, تپه کهریزه عجم, تپه عجملو, تپه تادر, ساخسی تپه, تپه آقا بیگلو, تپه پیزدلی, تپه گرد قورخ, تپه اسلام آباد, تپه تابیه, تپه حسینعلی خان, عقرب تپه, تپه حاجی فیروز نقده , تپه حسنلو نقده , تپه محمدیار نقده , تپه نظام آباد نقده , تپه کویک نقده , تپه گرد دینخواه نقده , تپه دلینجی ارخی نقده , تپه قلات نقده , تپه ماواران نقده , سلمان تپه نقده , تپه قارنا نقده , تپه مملو نقده , تپه شیخ معروف نقده , تپه ورزنه نقده , تپه شیخ احمد نقده , تپه امین لو نقده , تپه محمدشاه نقده , تپه میرآباد نقده , تپه قبرستان آغ جزوه نقده , تپه دالما نقده , تپه بارانی عجم نقده , تپه کهریزه عجم نقده , تپه عجملو نقده , تپه تادر نقده , ساخسی تپه نقده , تپه آقا بیگلو نقده , تپه پیزدلی نقده , تپه گرد قورخ نقده , تپه اسلام آباد نقده , تپه تابیه نقده , تپه حسینعلی خان نقده , عقرب تپه  نقده

مطلب پیشنهادی

آبشار شلماش

آبشار شلماش توریستی, جاذبه های طبیعی سایر شهرستانها آبشار زیبای شلماش سردشت در فاصله ی ۱۵ …

دیدگاهتان را بنویسید