دهستان چایپاسار جنوبی

دهستان چایپاسار جنوبی

دهستان چایپاسار جنوبی ماکو

دهستان چایپاسار جنوبی یکی از دهستانهای  شهر ماکو می باشد.

دهستان چایپاسار جنوبی از دهستان های بخش مرکزی شهر ماکو می باشد.

نام مرکز این دهستان ، قره تپه می باشد.

ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان دهستان چایپاسار جنوبی را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل نمیباشند میتوانید با مدیریت سایت تماس بگیرید و در این زمینه ما را یاری نمایید.

روستاهای دهستان چایپاسار جنوبی:

 • آداغان
 • قره تپه
 • رند
 • قزل داغ عجم
 • هندور
 • بلجک
 • قزل داغ کرد
 • جل
 • حسولزگی
 • میرزا خلیل
 • ایلان قره سفلی
 • ایلان قره علیا
 • حسوشکی
 • حصار
 • غله زاغه سی
 • مولیک علیا
 • اینچه حاج محمد
 • اینچه نوراله
 • عبداله کندی
 • تاتار
 • حاسین بزرگ
 • حاسین کوچک
 • علی آباد
 • علی قندو
 • محموداغلی
 • ترکمه
 • کهریز  قلعه درسی
 • تلیم خان سفلی
 • تلیم خان علیا
 • هورو
 • شیخعلی جان
 • کاروانقران
 • کهریزمایل کندی
 • آداغان

 

 

,روستای قره تپه,روستای رند,روستای قزل داغ عجم,روستای هندور,روستای بلجک,روستای قزل داغ کرد,روستای جل,روستای حسولزگی,روستای میرزا خلیل,روستای ایلان قره سفلی,روستای ایلان قره علیا,روستای حسوشکی,روستای حصار,روستای غله زاغه سی,روستای مولیک علیا,روستای اینچه حاج محمداینچه نوراله,روستای عبداله کندی,روستای تاتار,روستای حاسین بزرگ,روستای حاسین کوچک,روستای علی آباد,روستای علی قندو,روستای محموداغلی,روستای ترکمه,روستای کهریز  قلعه درسی,روستای تلیم خان سفلی,روستای تلیم خان علیا,روستای هورو,روستای شیخعلی جان,روستای کاروانقران,روستای کهریزمایل کندی,

 

مطلب پیشنهادی

آبشار شر شر عرب دیزجی

آبشار شر شر عرب دیزجی توریستی, جاذبه های طبیعی سایر شهرستانها آبشار عرب دیزجی یا آبشار …

دیدگاهتان را بنویسید