دهستان آلان سردشت

دهستان آلان سردشت

 

دهستان آلان سردشت یکی از دهستانهای  شهر سردشت  می باشد.

دهستان آلان سردشت از دهستان های بخش مرکزی شهر سردشت  می باشد.

نام مرکز این دهستان ، اسلام آباد می باشد.

 

ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان آلان سردشت را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل نمیباشند میتوانید با مدیریت سایت تماس بگیرید و در این زمینه ما را یاری نمایید.

روستاهای دهستان آلان سردشت:

 • بناوه
 • دیناران
 • سنجوه
 • مزن آباد
 • گرویس
 • اسلام آباد
 • بیطوش
 • دولکان
 • رازگاه
 • اشکان یفلی
 • اشکان علیا
 • بالتان
 • بردان
 • بشکه
 • تیت سفلی
 • تیت علیا
 • خواره میر
 • دگه
 • دول الان
 • دوله
 • رجاکه
 • رشکان سفلی
 • رشکان علیا
 • زرده کانی سفلی
 • زرده کانی علیا
 • شیرانی
 • کاکوسان
 • کاوژان
 • گاکه
 • گرتک
 • گوزله
 • ماوندا
 • میدان
 • هرزنه
 • المان
 • زیوه
 • شیخه سور
 • کلتوان
 • گلاسپید
 • مرگان
 • گردآباد
 • دوله نیری
 • دوله کرین
 • گاکوژان
 • گرماب سفلی
 • گرماب علیا
 • مرگاسه
 • مزرعه
 • دول میر

 

 

 

بناوه,روستای دیناران,روستای سنجوه,روستای مزن آباد,روستای گرویس,روستای اسلام آباد,روستای بیطوش,روستای دولکان,روستای رازگاه,روستای اشکان یفلی,روستای اشکان علیا,روستای بالتان,روستای بردان,روستای بشکه,روستای تیت سفلی,روستای تیت علیا,روستای خواره میر,روستای دگه,روستای دول الان,روستای دوله,روستای رجاکه,روستای رشکان سفلی,روستای رشکان علیا,روستای زردهکانیسفلی,روستای زردهکانیعلیا,روستای شیرانی,روستای کاکوسان,روستای کاوژان,روستای گاکه,روستای گرتک,روستای گوزله,روستای ماوندا,روستای میدان,روستای هرزنه,روستای المان,روستای زیوه,روستای شیخه سور,روستای کلتوان,روستای گلاسپید,روستای مرگان,روستای گردآباد,روستای دوله نیری,روستای دوله کرین,روستای گاکوژان,روستای گرماب سفلی,روستای گرماب علیا,روستای مرگاسه,روستای,روستای  مزرعه,روستای دول میر,روستای

 

مطلب پیشنهادی

آبشار شر شر عرب دیزجی

آبشار شر شر عرب دیزجی توریستی, جاذبه های طبیعی سایر شهرستانها آبشار عرب دیزجی یا آبشار …

دیدگاهتان را بنویسید