ششمین نمایشگاه بین المللی فرش و منسوجات
ششمین نمایشگاه بین المللی فرش و منسوجات

ششمین نمایشگاه بین المللی فرش و منسوجات ۱۳۹۸ ارومیه

ششمین نمایشگاه بین المللی فرش و منسوجات

۶th International Exhibition of Carpet & Textiles

۲۹ مهر الی ۳ آبان ماه سال ۱۳۹۸

ساعات بازدید ۱۶ الی ۲۲

مکان : ارومیه محل دائمی نمایشگاه های بین المللی (پارک جنگلی)

۲۱ – ۲۵  October

۲۰۱۹

Visiting hours 16pm-22pm

Urmia – International Fair co Jungle Park

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.