نمایشگاه محصولات اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی "شمالغرب کشور"

نمایشگاه محصولات اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی “شمالغرب کشور”

نمایشگاه محصولات اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی “شمالغرب کشور”
✅عرضه مستقیم محصولات غذایی و تولیدات بومی محلی

۵ الی ١٠ شهریور
ساعت بازدید: ١۶ الی ٢٢
پارک جنگلی-نمایشگاه بین المللی ارومیه

 نمایشگاه محصولات اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی "شمالغرب کشور"
نمایشگاه محصولات اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی “شمالغرب کشور”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.