نمایشگاه صادرات و نشست تجاری جمهوری اسلامی ایران در ترکیه (وان)
نمایشگاه صادرات و نشست تجاری جمهوری اسلامی ایران در ترکیه (وان)

نمایشگاه صادرات و نشست تجاری جمهوری اسلامی ایران در ترکیه (وان)

نمایشگاه صادرات و نشست تجاری جمهوری اسلامی ایران در ترکیه (وان)
Exibition & Meeting of export capabilities
of Islamic Republic of IRAN
VAN TURKEY
زمان ۶ الی ۹ آبان سال ۹۵
۲۷ -۳۰ October -2016
در شهر وان ترکیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.