جاذبه های طبیعی سایر شهرستانها

جاذبه های طبیعی سایر شهرستانها، جاذبه های طبیعی مهاباد، خوی، نقده، میاندوآب، چالدران، سلماس، تکاب، سردشت، اشنویه، و …

دهستان گچلرات غربی

دهستان گچلرات غربی

دهستان گچلرات غربی دهستان گچلرات غربی یکی از دهستانهای  شهر پلدشت می باشد. دهستان گچلرات شرقی از دهستان های بخش ارس شهر پلدشت می باشد. نام مرکز این دهستان ، نازک علیا می باشد. ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان گچلرات غربی پلدشت را معرفی میکنیم. در صورتی که ...

ادامه نوشته »

دهستان چایپاسار شرقی پلدشت

دهستان چایپاسار شرقی پلدشت

دهستان چایپاسار شرقی پلدشت دهستان چایپاسار شرقی  یکی از دهستانهای  شهر پلدشت می باشد. دهستان زنگبار از دهستان های بخش مرکزی شهر پلدشت می باشد. نام مرکز این دهستان ، عشق آباد می باشد. ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان چایپاسار شرقی پلدشت را معرفی میکنیم. در صورتی که ...

ادامه نوشته »

دهستان زنگبار پلدشت

دهستان زنگبار پلدشت

دهستان زنگبار پلدشت دهستان زنگبار  یکی از دهستانهای  شهر پلدشت می باشد. دهستان زنگبار از دهستان های بخش مرکزی شهر پلدشت می باشد. نام مرکز این دهستان ، بهلول آباد می باشد. ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان زنگبار پلدشت را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل ...

ادامه نوشته »

دهستان آختاچی محالی بوکان

دهستان آختاچی محالی بوکان

دهستان آختاچی محالی بوکان دهستان آختاچی محالی  یکی از دهستانهای  شهر بوکان می باشد. دهستان آختاچی محالی از دهستان های بخش سیمینه (شهر سیمینه) ، شهر بوکان می باشد. نام مرکز این دهستان ، سمینه می باشد. ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان آختاچی محالی بوکان را معرفی میکنیم. ...

ادامه نوشته »

دهستان آختاچی شرقی بوکان

دهستان آختاچی شرقی بوکان

دهستان آختاچی شرقی بوکان دهستان آختاچی شرقی  یکی از دهستانهای  شهر بوکان می باشد. دهستان آختاچی از دهستان های بخش سیمینه (شهر سیمینه) ، شهر بوکان می باشد. نام مرکز این دهستان ، روستای داشبند می باشد. ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان آختاچی شرقی بوکان را معرفی میکنیم. در ...

ادامه نوشته »

دهستان بهی دهبکردی بوکان

دهستان بهی دهبکردی بوکان

دهستان بهی دهبکردی بوکان دهستان بهی دهبکردی  یکی از دهستانهای  شهر بوکان می باشد. نام مرکز این دهستان ، روستای جوانمرد می باشد. ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان بهی دهبکردی بوکان را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل نمیباشند میتوانید با مدیریت سایت تماس بگیرید و ...

ادامه نوشته »

دهستان فیض اله بیگی

دهستان فیض اله بیگی

دهستان فیض اله بیگی یکی از دهستانهای  شهر بوکان می باشد. نام مرکز این دهستان ، روستای یکشوه می باشد. ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان فیض اله بیگی را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل نمیباشند میتوانید با مدیریت سایت تماس بگیرید و در این زمینه ...

ادامه نوشته »

دهستان آختاچی بوکان

دهستان آختاچی بوکان

دهستان آختاچی یکی از دهستانهای  شهر بوکان می باشد. ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان آختاچی را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل نمیباشند میتوانید با مدیریت سایت تماس بگیرید و در این زمینه ما را یاری نمایید. روستاهای  آختاچی بوکان: تازه قلعه خانقاه قره کند جمبوغه ...

ادامه نوشته »

دهستان ایل تیمور

دهستان ایل تیمور

دهستان ایل تیمور یکی از دهستانهای  شهر بوکان می باشد. ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان ایل تیمور را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل نمیباشند میتوانید با مدیریت سایت تماس بگیرید و در این زمینه ما را یاری نمایید. روستاهای  ایل تیمور بوکان: کانی رش باغچه ...

ادامه نوشته »

دهستان ایل گورک بوکان

دهستان ایل گورک بوکان

دهستان ایل گورک یکی از دهستانهای  شهر بوکان می باشد. ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان ایل گورک را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل نمیباشند میتوانید با مدیریت سایت تماس بگیرید و در این زمینه ما را یاری نمایید. روستاهای ایل گورک بوکان: خور خوره سردکوهستان ...

ادامه نوشته »

دهستان هق هق اشنویه

دهستان هق هق اشنویه دهستان هق هق  یکی از دهستانهای  شهر اشنویه می باشد. ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان ترگور را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل نمیباشند میتوانید با مدیریت سایت تماس بگیرید و در این زمینه ما را یاری نمایید. صوفیان کانی رش سنگان ...

ادامه نوشته »

دهستان اشنویه جنوبی

دهستان اشنویه جنوبی

دهستان اشنویه جنوبی  یکی از دهستانهای  شهر اشنویه می باشد. ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان ترگور را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل نمیباشند میتوانید با مدیریت سایت تماس بگیرید و در این زمینه ما را یاری نمایید.   روستاهای اشنویه جنوبی (نالوس) ده شمس بزرگ ...

ادامه نوشته »

دهستان دشت بیل (آغبلاغ)

دهستان دشت بیل (آغبلاغ)

دهستان دشت بیل(آغبلاغ)   دهستان دشت بیل  یکی از دهستانهای بخش مرکزی شهر اشنویه می باشد. ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان ترگور را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل نمیباشند میتوانید با مدیریت سایت تماس بگیرید و در این زمینه ما را یاری نمایید. دوربه اسلاملو ...

ادامه نوشته »

دهستان اشنویه شمالی

دهستان اشنویه شمالی

دهستان اشنویه شمالی دهستان اشنویه شمالی که مرکز آن نلیوان می باشد یکی از دهستانهای بخش مرکزی شهر اشنویه می باشد. ما در اینجا به معرفی روستاهای این دهستان میپردازیم و همچنین مهمترین مراکز خدماتی و تفریحی دهستان ترگور را معرفی میکنیم. در صورتی که این اطلاعات تکمیل نمیباشند میتوانید با مدیریت سایت تماس بگیرید و در این زمینه ما ...

ادامه نوشته »

تالاب قوری گل

تالاب قوری گول

تالاب قوری گل تالاب قوریگل یک تالاب آب شیرین – لب شور و خوراک ور با حوضه آبریز بسته(۳۱۵۰ هکتار) در ۳۰ کیلومتری جنوب شهر تبریز و در مجاورت جاده تهران به تبریز قرار دارد و نسبت به دیگر تالاب ها از دریاچه دورتر است. مساحت این تالاب حدود ۲۰۰ هکتار و در ارتفاع حدود ۲۲۰۰ متری از سطح دریای ...

ادامه نوشته »