13 آذر روز بیمه گرامی باد
۱۳ آذر روز بیمه گرامی باد

۱۳ آذر روز بیمه گرامی باد

همراه با بیمه ای خوب، بازنشتسه شود

و برای خود و آینده فرزندانتان روزگاری خوش رقم بزنید….

فواید بیمه

 • بیمه داراى مزایاى بسیارى است که از جمله مى توان به موارد زیر اشاره کرد:
 • بیمه نوعى خدمت در زمان معین به افراد جامعه است .
 • بیمه به عنوان اهرمى مهم در ایجاد نظم اجتماعى و آرامش جامعه است .
 • بیمه گذار در پر تو بیمه ، از خطرات احتمالى آینده و نگرانیهاى مربوط به خود یا دارایى خویش ، ایمن مى شود و آرامش مى یابد.
 • بـیـمـه گـذار بـا پـرداخـت حـق بـیـمـه کـه مـعـمـولا قـابـل پـرداخـت تـوسـط عـمـوم اسـت ، از تـحـمـل زبـانـهـاى شـدیـد و یـا غـیـر قـابـل تـحـمـل ، مـصـون مـى مـانـد یـا حـداقـل بـا قـبـول ضـررى انـدک ، از تحمل زبانهاى بزرگ رهایى مى یابد.
 • بـیـمـه نـقش اقتصادى دارد، در حال حاضر، نقش کلیدى صنعت بیمه در زندگى روزمره افراد جوامع توسعه یافته کاملا آشکار است . تمام صنایع کـوچـک و بـزرگ و بـخـشـهـاى کـشـاورزى ، صـادرات ، واردات ، تـوزیـع کـالا، درمـان ، تـاءمـیـن اجـتـمـاعـى ، مـسـکـن ، اتومبیل ، لوازم خانگى و…، تحت پوشش بیمه قرار دارند. به دلیل وجود پوشش بیمه است که همه بخشهاى اقتصادى جامعه بکار مى گیرند.
 • بیمه نقش توانى دارد، اهمیت نقش بیمه در همکاریهاى اقتصادى و اجتماعى میان افراد جامعه را نمى توان انکار کرد.
 • بـیـمـه سبب ایجاد سرمایه مى شود، زیرا اقساطى را که بیمه گذار (در بیمه عمر و نظایر آن ) مى پردازد، ارزش سرمایه اى ندارند و در معرض هزینه شدن مى باشند.
  ولى بر اثر عقد بیمه (در بیمه عمر و نظایر آن ) بیمه گذار صاحب سرمایه اى هنگفت مى شود.
 • بـیمه یک سرمایه گذارى بى خطر است ، زیرا هرگونه پس انداز، همیشه در معرض خطراتى چون سرقت و از بین رفتن مى باشد. اما سرمایه اى که براى بیمه گذار در شرکت بیمه گرد مى آید، محفوظ است .

ارومیه تبلیغ از روز مهم را ارج می نهد و آنرا گرامی میدارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *